BIP Gdańska Szkoła Wyższa

Struktura uczelni

Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku jest uczelnią niepubliczną wpisaną do Ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem 244 (prowadzonej przez Ministra Edukacji i Nauki). Uczelnia prowadzi studia pierwszego stopnia (licencjackie i inżynierskie), studia drugiego stopnia (magisterskie) oraz studia po­dyplo­mowe.

Wydziały w siedzibie uczelni

Uczelnia w swojej siedzibie posiada dwa wydziały (będące jednostkami badawczo-dydaktycznymi):

 1. Wydział Nauk Społecznych
 2. Wydział Nauk Inżynierskich

Filie uczelni

Uczelnia posiada następujące filie (wydziały zamiejscowe):

 1. Wydział Zamiejscowy w Braniewie
 2. Wydział Zamiejscowy w Olsztynie
 3. Wydział Zamiejscowy w Słupsku
 4. Wydział Zamiejscowy w Tczewie

Historia Uczelni

 • Gdańska Szkoła Wyższa powstała w 2002 roku. Początkowo uczelnia nosiła nazwę Gdańska Wyższa Szkoła Administracji (GWSA). Od założenia aż do przeprowadzki na ulicę Biskupią w 2016 roku, siedziba uczelni mieściła się przy ulicy Wydmy 3, w dzielnicy Gdańska Stogi. Pierwszy rok akademicki zainaugurowano 1 października 2002 r.
 • Dnia 20 grudnia 2011 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał decyzję (weszła w życie z początkiem 2012 roku), na podstawie której Gdańskiej Wyższej Szkole Administracji nadano nazwę Gdańska Szkoła Wyższa. Stało się to ze względu na rozwój działalności — rozszerzenie zakresów i profili kształcenia, również o studia inżynierskie.
 • W dniu 31 lipca 2013 r. Gdańska Szkoła Wyższa przejęła w swoje struktury Mazurską Szkołą Wyższą w Ełku. Za połączeniem uczelni przemawiały zarówno względy merytoryczne, jak i dobro studentów — umożliwiło ono lepsze i efektywniejsze wykorzystanie infrastruktury dydaktycznej i badawczej.
 • Z dniem 1 sierpnia 2016 r. dokonano następującej zmiany reorganizacyjnej jednostek uczelni: Wydział Administracji oraz Wydział Ekonomiczno-Społeczny połączono w jeden wydział o nazwie: Wydział Nauk Społecznych; zmieniono nazwę Wydziału Studiów Inżynierskich na: Wydział Nauk Inżynierskich.
 • Nowy rok akademicki w 2016 roku Gdańska Szkoła Wyższa rozpoczęła już w nowej siedzibie, w Gdańsku przy ulicy Biskupiej 24B.

Dokładna historia Uczelni dostępna jest na stronie www Gdańskiej Szkoły Wyższej: https://gsw.gda.pl/.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku
Data utworzenia:2019-10-14
Data publikacji:2019-10-14
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Mikołajczewski
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Mikołajczewski
Liczba odwiedzin:5629