BIP Gdańska Szkoła Wyższa

2021/2022

Poniżej do pobrania ("Załączniki" - niżej) aktualnie obowiązująca uchwała Senatu GSW ws. rekrutacji:

  • obowiązuje dla rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022;
  • Zarządzenie Nr 19/2020 Rektora GSW z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na studiach w roku akademickim 2021/2022 (wydane w trybie zastępczym za Senat GSW na podstawie art. 51b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w związku z epidemią COVID-19);
  • Uchwała nr 01/10/2020 Senatu GSW z dnia 3 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 19/2020 Rektora GSW;
  • Uchwała nr 02/05/2021 Senatu GSW z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu GSW w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji oraz sposobu jej przeprowadzenia na studiach w roku akademickim 2021/2022;
  • zaktualizowane Warunki i tryb rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022.

 Poniżej do pobrania również ankieta osobowa na studia:

  • obowiązujące dla rekrutacji od roku akademickiego 2021/2022;
  • wprowadzone zarządzeniem Rektora GSW Nr 8/2021 z dnia 17.05.2021 r.

 

Informacja: do odczytu plików PDF służy darmowe oprogramowanie, które można wyszukać w internecie za pomocą przeglądarki internetowej.

Data utworzenia: 2020-07-07

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku
Data utworzenia:2020-07-07
Data publikacji:2020-07-07
Osoba sporządzająca dokument:Rektor - Wioleta Mikołajczewska
Osoba wprowadzająca dokument:Tomasz Mikołajczewski
Liczba odwiedzin:2161